Cut-off

שימו לב, כל מי שלא יצא מהתחנה עד זמן החיתוך שלה יאלץ להפסיק את המרוץ.

Cut-Off עקרי:

תחנת צאלים: 09:30

תחנת בארי- לה מדווש: 15:00

תחנת ארז: 17:30

משתתף שיבחר להמשיך להתקדם למרות שלא עמד בזמן חיתוך, יסיר כל אחריות שהיא של מארגני המרוץ ומי מטעמם ויהיה פסול מלהשתתף במרוצים הבאים.

זמני Cut- Off לכל המקצים בתחנות השונות:

אולטרה עוטף עזה 2022
https://lamdanteam.wixsite.com/lamdanteamtriathlonhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94https://www.sng.org.il/https://www.e-sderot.org.il/https://www.sdotnegev.org.ilhttps://www.hof-ashkelon.org.il/http://eshkol.info/https://www.habsor.co.il/https://www.netivot.muni.il/

יצירת קשר

הקבוצה האתגרית עוטף עזה
יוסף למדן 054-5684435
lamdanyosef@gmail.com
Yosef Lamdan @ 2022 | Site logo by Nir Cohen